I forhold til en skybasert implementering kommuniseres Big Data i relasjon til strømmingsteknologien.Mer svada takk!

Om itsvada.no