Vedrørende en prosessorientert oppgaveløsning dokumenteres informasjonsflyten hva gjelder konstruksjonsprinsippet.Mer svada takk!

Om itsvada.no