Avhengig av en kravoptimalisert innovasjon forankres IT-ledelsens beslutning i tilknytning til sikkerhetspolicyen.Mer svada takk!

Om itsvada.no