Forutsatt en tjenesteorientert kvalitetsheving synliggjøres applikasjonsforvaltningen i forlengelsen av programmeringsspråket.Mer svada takk!

Om itsvada.no