I henhold til en tjenesteorientert kompabilitet effektueres ITIL-prosessutnyttelsen i forhold til cloud.Mer svada takk!

Om itsvada.no