På grunn av manglende IT-kapasitet i Språkrådets svadagenerator.no, har ITSvada.no maksimert informasjonsflyten gjennom viderebruksbestemmelsen.

Konfigurasjonsoppsettet er realisert av:

Mats
Cross-platform interface delivery and software leverage success engineer

Torbjørn
Collaboration incubator and quality disruption assurance orchestrator

Tilbake til svadaen