Forutsatt en sertifisert organisering iverksettes ITIL-prosessutnyttelsen i motsetning til implementeringen.Mer svada takk!

Om itsvada.no