Med tanke på en kostnadseffektiv innovasjon stabiliseres forankringen i motsetning til standardiseringen.Mer svada takk!

Om itsvada.no