Med tanke på en kravoptimalisert måloppnåelse balanseres brukerperspektivet på samme måte som SLA.Mer svada takk!

Om itsvada.no