Under forutsetning av en prosessorientert struktur utvides porteføljestyringen som en følge av universell utforming.Mer svada takk!

Om itsvada.no